COLOCEM Glow & white

colocem2

Tenk sikkerhet på nytt med helt eller delvis selvlysende tunneler.

COLOCEM Glow  & White er vårt tunnel og veikonsept. Leveres som hvit, eller med ulike graderinger av selvlysende overflatebehandling

Elastisk struktur og særdeles gode vedheft gjør at produktet er egnet i tunneler med vanskelige overflater, høy forurensning og luftfuktighet.

COLOCEM AS jobber i dag med aktører innenfor veidrift og vedlikehold, og prøver ut flere ulike kombinasjoner i tunnelsystemer for fremtidig leveranse.

selvlysenderedusert

Vår emulgering av sement, base, pigment og bindemiddel er unik og fremarbeidet igjennom flere år med forskning på eget laboratorium. Overflaten kan lades med UV-belysning for maksimal ytelse.

Effekten er overbevisende og har stort potensiale for økt sikkerhet i trafikken.

Spesielt utviklet for bruk i tunnel og bru-konstruksjon. Leveres normalt i hvit farge og kan i tillegg emulgeres med fluoriserende mineraler for økt sikkerhet og som nødbelysning ved strømbrudd i tunneler. Mountain road tunnel leading through brown rocky hill with modern paved highway and concrete guardrail,  for travel design

De fleste tunneler i Norge er mørke, hugget eller sprengt ut i naturstein som granitt og andre bergarter. Disse tunnelene er kostbare i vedlikehold og derfor i mange tilfeller unntatt overflatebehandling og andre tiltak som gir økt sikkerhet i trafikken. Med COLOCEM Glow eller COLOCEM White vil overflatebehandling være mulig da vedheft selv direkte på våte overflater lar seg gjennomføre.

Overflaten har i tillegg en høyere materialtetthet som gir redusert vedlikehold og god effekt i flere år.

I kombinasjon med selvlysende overflate vil lys fra passerende kjøretøy bidra til å øke synlighet og derfor tilføre økt sikkerhet.